Skip to main content Skip to office menu Skip to footer
Minnesota Legislature

Office of the Revisor of Statutes

POSTHUMOUS CHILDREN

Children, posthumous children defined as, Minn. Statutes 2008 176.011

Definitions

Legislators retirement plan, Minn. Statutes 2008 3A.01

Minnesota State Retirement System, Minn. Statutes 2008 352.01

Public Employees Retirement Association, Minn. Statutes 2008 353.01

Teachers retirement, Saint Paul and Duluth, Minn. Statutes 2008 354A.011

Future estates, Minn. Statutes 2008 500.14

Perpetuities, Minn. Statutes 2008 501A.01

Survivor benefits, see Survivor benefits under specific plans